Ontmoet Alexander

Ontmoet Alexander Verhoeven,

Alexander is geboren in Malle, België. Van zijn tweede tot zijn vijfde in Shibuya, Tokio (Japan) gewoond waar hij internationale school heeft gezeten. Hierna verhuisde Alexander terug naar België om uiteindelijk zijn middelbare school diploma te halen op de Europese School te Mol.

Iets meer dan vier jaar geleden is Alexander naar Delft verhuisd om hier Civiele Techniek te gaan studeren. Hij koos voor Civiele Techniek vanwege zijn liefde voor treinen en spoorbanen. Na cum laude zijn bachelor te hebben afgerond, is Alexander begonnen aan zijn master Structural Engineering. In deze master focust hij zich op het ontwerpen van slanke constructies, verbindingen en materiaal kennis.

Alexander is bij het TU Delft Solar Boat Team gekomen omdat hij graag een jaar iets anders wilde doen dan studeren, maar wel nuttig wilde besteden. Na het zien van de testen van het TU Delft Solar Boat Team bij DSR Proteus-Eretes wist Alexander het zeker, hij wilde bij het TU Delft Solar Boat Team. Hij kon alleen maar dromen van de efficiëntie van de boot.

Dit jaar wilt Alexander als Structural Engineer het team helpen met het winnen van de Solar Sport One competitie door het maken van een winnende romp. Dit jaar is hij verantwoordelijk voor de sterkte en stijfheid van de boot dat voor het eerst conform de gedachte van probabilistisch ontwerpen en de Eurocode gaat. De boot is namelijk zeer fragiel doordat zij over het algemeen slechts één enkele laag carbon voor de binnenhuid en één enkele laag voor de buitenhuid bevat. Enkel waar nodig zijn er versterkingen toegepast en uitsparingen gemaakt waar mogelijk. Met zijn ervaring bij de Matcie van Proteus wil hij ook tijdens productie hoge kwaliteit leveren. Dit resulteerde tot nu toe in een romp en dek die groter en even licht is als de afgelopen jaren.

Naast zijn tijd bij het TU Delft Solar Boat Team speelt Alexander nog af en toe op het orgel. In zijn jeugd heeft hij hiervoor op de muziekschool gezeten. Daarnaast heeft hij een grote passie ontwikkelt voor roeien. Hij heeft inmiddels tweemaal de skiffbokaal gewonnen!

 

Ontmoet Anna

Ontmoet Anna Boon,

Anna is geboren en opgegroeid in Haarlem. Hier heeft ze op het Stedelijk Gymnasium Haarlem gezeten en 4 jaar geleden daar haar diploma gehaald. Anna is toen meteen naar Delft verhuisd om hier de bachelor Maritieme Techniek te volgen. Ze heeft haar bachelor in drie jaar gehaald en heeft er voor gekozen om nu een jaar lang bij het TU Delft Solar Boat Team te gaan voordat ze aan haar master zal beginnen.

Anna heeft gekozen voor het TU Delft Solar Boat Team omdat ze ervaring wilt opdoen in het werken aan een groot project. Daarnaast voelt ze zich onwijs aangetrokken door boten en het grote enthousiaste team. Extra leuk vindt ze dat de boot vliegt, dat vindt ze uniek!

Anna versterkt dit jaar het team bij het Hull & Body departement. Haar doel dit jaar was om een lichte, degelijke en waterdichte boot te creëren. Ze begon dit jaar parttime en is halverwege het jaar full-timer geworden. Anna helpt het team met haar productie skills, enthousiasme en doorzettingsvermogen.

Naast haar tijd bij het TU Delft Solar Boat Team zwemt en tekent ze en ze speelt ook nog wel eens gitaar. Een nog leuker feitje over Anna is dat ze in het Nederlands Team van onderwater hockey heeft gezeten!

Ben jij benieuwd of het Anna en het TU Delft Solar Boat Team is gelukt de boot inderdaad zo licht, degelijk en waterdicht te maken? Op 5 april zullen we de boot onthullen. Deze onthulling is live te volgen!

Weerstand optimalisatie van de struts

Elk jaar bouwt het Solar Boat Team een nieuwe boot, waarbij nieuwe ontwikkelingen in het ontwerp de prestaties van de boot verbeteren. Sommige van deze ontwikkelingen zijn duidelijk merkbaar, zoals het switchen van een 3-vleugel naar een 2-vleugel configuratie. De meeste blijven echter onopgemerkt voor personen met weinig kennis van het ontwerp. Een van deze onopvallende ontwikkelingen is het ontwerp van de 2 dimensionale vorm van de struts, (het vleugelprofiel). Voor het eerst in de geschiedenis van het Solar Boat Team is deze speciaal
geoptimaliseerd voor de ontwerpparameters van de boot.

Maar waarom zou je de vleugelprofielen van de struts willen optimaliseren en hoe pak je dit aan? Om deze vraag te beantwoorden moeten we kijken naar de functie van de struts. Deze zijn de boot
toestaan te manoeuvreren, de aandrijflijn huisvesten en de draagvleugels support bieden onder water. Om te sturen worden de struts onder een hoek gedraaid, waardoor er een zijwaartse kracht
ontstaat die de boot doet draaien, net als met een roer. Het sturen met de struts zorgt er echter ook voor dat er extra weerstand ontstaat op de boot. Om het ontwerp zo efficient mogelijk te maken is het nodig om deze extra weerstand zo klein mogelijk te maken, terwijl er nog wel voldoende stuurkracht kan worden opgewekt. Dit wordt gedaan door het vleugelprofiel te ontwerpen met
behulp van numerieke optimalisatie.

Francesco, onze Dynamics & Stability engineer, heeft de vleugelprofielen optimaal ontworpen door optimalisatiesoftware in MATLAB te koppelen aan XFOIL, een programma waarmee vleugelprofielen kunnen worden geanalyseerd. In werkelijkheid heeft hij meerdere profielen geoptimaliseerd voor de struts, omdat de vorm varieert over de lengte. Dit heeft tot een theoretische vermindering van weerstand op de struts van wel 27% geleid! In werkelijkheid zal deze lager zijn, aangezien de weerstand afhangt van meer factoren dan alleen de vleugelprofielen. Desalniettemin geloven wij dat deze optimalisatie de prestaties van de nieuwe Solar Boat substantieel zal verbeteren!

Ontmoet Wouter

Ontmoet Wouter,

Wouter is geboren en opgegroeid in Leidschendam en is in Voorschoten naar school gegaan. Hij heeft zijn VWO gehaald op het Adelbert College Wassenaar.
Wouter zit nu in zijn derde jaar van de Bachelor Lucht- en Ruimtevaart en woont ook al drie jaar in Delft. Hij is bij het TU Delft Solar Boat Team gekomen omdat hij de combinatie van de vele complexe systemen die samenkomen in het onvoorspelbare water interessant vindt. Daarnaast is Wouter vrijwel opgegroeid op het water. Hij heeft veel zeilervaring opgedaan tijdens zijn tocht over de Atlantische Oceaan en heeft hij in het Jeugd 420 zeilteam gezeten.
Dit was dus meteen een match.

Dit jaar wil hij bij het TU Delft Solar Boat Team de beste Solar Boat tot nu toe maken en mensen hiermee inspireren. Hij wil verder wat hij heeft geleerd toepassen in de praktijk.

Wouter helpt het team als Chief Driveline. Hier is hij verantwoordelijk voor de gehele aandrijving van de boot: het omzetten van de energie van de zonnepanelen tot voortstuwing. Hij helpt het team doordat hij goed in een multidisciplinair team kan werken en verschillende onderdelen in de boot goed weet te combineren.

Daarnaast is Wouter een van de piloten van het team!

Naast zijn tijd bij het TU Delft Solar Boat Team doet Wouter aan zeilen bij DSWZ Broach, werkt hij in een klimpark en houdt hij van windsurfen, boulderen, longboarden en nog vele andere sporten!